INFORMATOR O PRZEDSZKOLU

PODSTAWOWE ZASADY PRACY  PRZEDSZKOLA:

 • zapewnienie opieki, wychowania i kształcenia,
 • poznanie i zaspokajanie potrzeb dziecka,
 • tworzenie warunków do poznawczej  i twórczej aktywności,
 • wspieranie  działań wychowawczych rodziny,
 • umożliwienie osiągnięcia  gotowości szkolnej,
 • promowanie zdrowia, zachowań przyjaznych przyrodzie,
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • współdziałanie z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

dyrektor od 1.09. 2007 r.   – mgr Jolanta Słomińska

Nauczyciele :

 • 100 % posiada wyższe wykształcenie  magisterskie,
 • wszyscy mają przygotowanie z zakresu pedagogiki przedszkolnej,
 • wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna  z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi,
 • specjaliści – dyplom magistra właściwej specjalności  

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

 • wyżywienie – 8,00 zł/dzień
 • opłata godzinowa –  od 6.00 do 8.00 – 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę                                     
 •  od 13.00 do 17.30 – 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę
 • dzieci 6 letnie płacą tylko za wyżywienie

RAMOWY ROZKŁAD DNIA                                                           

6.00 – 8.15   Przyprowadzanie dzieci, zabawy swobodne, zajęcia stymulujące, ćwiczenia poranne         

8.15 – 8.30 Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania                                            

8.30 – 9.00         ŚNIADANIE                  

9.00 – 11.15  Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu w. przedszkolnego, gry i zabawy w ogrodzie 

11.15 – 11.30 Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu

11.30 – 12.00      OBIAD 

12.00 – 13.40 – leżakowanie  – maluchy -3 latki

– zajęcia dydaktyczne, zabawy swobodne, zabawy na powietrzu – grupy starsze

13.40 – 13.50 czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku           

13.50 – 14.00     PODWIECZOREK                            

14.00 – 17.30 rozchodzenie się dzieci,zabawy dowolne, ćwiczenia utrwalające, zabawy i gry w ogrodzie, kontakty indywidualne                                                   

od 14.00 można odbierać dzieci.

Skip to content