INFORMATOR O PRZEDSZKOLU

PODSTAWOWE ZASADY PRACY  PRZEDSZKOLA: zapewnienie opieki, wychowania i kształcenia, poznanie i zaspokajanie potrzeb dziecka, tworzenie warunków do poznawczej  i twórczej aktywności, wspieranie  działań wychowawczych rodziny, umożliwienie osiągnięcia  gotowości szkolnej, promowanie zdrowia, zachowań przyjaznych przyrodzie, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współdziałanie z rodzicami i środowiskiem lokalnym. PRACOWNICY PEDAGOGICZNI dyrektor od 1.09. 2007 r.   – mgr Jolanta Słomińska Nauczyciele : 100 […]