DYŻUR LETNI

UWAGA ZAPISY NA DYŻUR LETNI

Dyżur letni 2022 – INFORMACJA

A K T U A L I Z A C JA

Informujemy, że w roku 2022

przedszkole pełni dyżur wakacyjny

w dniach 1 lipca

oraz 

od 22 lipca 2022 r. do 26 sierpnia 2022 r.

( przez 5 tygodni ).

       W dniach

od 4.07.22r. do 21.07.22r.   

  oraz

od 29.08.22r. do 31.08.22 r.

NASZA PLACÓWKA JEST ZAMKNIĘTA !

UWAGA ZAPISY NA DYŻUR LETNI

UWAGA

ZAPISY NA DYŻUR LETNI    

           OD 2 MARCA DO 11 MARCA

Karty zgłoszenia dzieci na dyżur letni wyłożone są w przedsionku przedszkola.

Zwrot kart do 11 marca ( piątek ) !!!

Skip to content