Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA BIEDRONKI
GRUPA I – 3 LATKI

6.00- 8.00 Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp.,
8.00- 8.15 Ćwiczenia poranne/zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence
8.15- 8.30 Czynności higieniczno- porządkowe
8.30-9.00 Śniadanie
9.00-9.30 Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego
9.30-10.00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna
10.00-11.15 Spacer, obserwacje przyrodnicze
11.15-11.30 Czynności higieniczno- porządkowe
11.30-12.00 Obiad
12.00-12.15 Kwadrans dla bajki/ leżaki
12.15-13.45 Wypoczynek na leżakach
13.45-14.00 Czynności higieniczno- porządkowe
14.00-14.15 Podwieczorek
14.15-14.45 Zabawy dydaktyczne/ praca indywidualna
14.45-15.15 Aktywność ruchowa na powietrzu
15.15-16.00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci. Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA ŻABKI
GRUPA II – 3/4 LATKI


7.00- 8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.
8.00- 8.15 Ćwiczenia poranne/zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence
8.15- 8.30 Czynności higieniczno- porządkowe
8.30-9.00 Śniadanie
9.00-9.30 Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego
9.30-10.00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna
10.00-11.15 Spacer, obserwacje przyrodnicze
11.15-11.30 Czynności higieniczno- porządkowe
11.30-12.00 Obiad
12.00-13.45 Kwadrans dla bajki/ wypoczynek na leżakach
13.45-14.00 Czynności higieniczno- porządkowe
14.00-14.15 Podwieczorek
14.15-14.45 Zabawy dydaktyczne/ praca indywidualna
14.45-15.30 Aktywność ruchowa na powietrzu
15.30-17.00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci. Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA JEŻYKI
GRUPA III – 5 LATKI


7.30- 8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.
8.00- 8.15 Ćwiczenia poranne
8.15- 8.30 Czynności higieniczno- porządkowe
8.30-9.00 Śniadanie
9.00-10.00 Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego
10.00-11.15 Aktywność ruchowa w ogrodzie
11.15-11.30 Czynności higieniczno- porządkowe
11.30-12.00 Obiad
12.00-13.00 Bajko terapia/ Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające treści
13.00-13.45 Spacer, obserwacje przyrodnicze
13.45-14.00 Czynności higieniczno- porządkowe
14.00-14.15 Podwieczorek
14.15-15.15 Zabawy dydaktyczne. Praca indywidualna z dziećmi. Pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym.
15.15-17.30 Rozchodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA PSZCZÓŁKI
GRUPA IV – 5 LATKI


7.00- 8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.
8.00- 8.15 Ćwiczenia poranne
8.15- 8.30 Czynności higieniczno- porządkowe
8.30-9.00 Śniadanie
9.00-10.00 Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego
10.00-11.15 Aktywność ruchowa w ogrodzie
11.15-11.30 Czynności higieniczno- porządkowe
11.30-12.00 Obiad

12.00-13.00 Bajko terapia/ Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające treści
13.00-13.45 Spacer, obserwacje przyrodnicze
13.45-14.00 Czynności higieniczno- porządkowe
14.00-14.15 Podwieczorek
14.15-15.15 Zabawy dydaktyczne. Praca indywidualna z dziećmi. Pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym.
15.15-17.00 Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA WIEWIÓRKI
GRUPA V – 6 LATKI

6.30- 7.00 Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp.,
7.00- 8.00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi.
8.00- 8.15 Ćwiczenia poranne
8.15- 8.30 Czynności higieniczno- porządkowe
8.30-9.00 Śniadanie
9.00-10.00 Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego
10.00-11.15 Aktywność ruchowa w ogrodzie
11.15-11.30 Czynności higieniczno- porządkowe
11.30-12.00 Obiad
12.00-13.00 Bajko terapia/ Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające treści
13.00-13.45 Spacer, obserwacje przyrodnicze
13.45-14.00 Czynności higieniczno- porządkowe
14.00-14.15 Podwieczorek
14.15-15.15 Zabawy dydaktyczne. Praca indywidualna z dziećmi. Pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym.
15.15-16.30 Rozchodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA SOWY
GRUPA VI – 6 LATKI

7.00- 7.30 Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp.,
7.30- 8.00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi.

8.00- 8.15 Ćwiczenia poranne
8.15- 8.30 Czynności higieniczno- porządkowe
8.30-9.00 Śniadanie
9.00-10.00 Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego
10.00-11.15 Aktywność ruchowa w ogrodzie
11.15-11.30 Czynności higieniczno- porządkowe
11.30-12.00 Obiad
12.00-13.00 Bajko terapia/ Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające treści
13.00-13.45 Spacer, obserwacje przyrodnicze
13.45-14.00 Czynności higieniczno- porządkowe
14.00-14.15 Podwieczorek
14.15-15.15 Zabawy dydaktyczne. Praca indywidualna z dziećmi. Pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym.
15.15-16.00 Rozchodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA MOTYLKI
GRUPA VII – 4 LATKI


7.30- 8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi.
8.00- 8.15 Ćwiczenia poranne
8.15- 8.30 Czynności higieniczno- porządkowe
8.30-9.00 Śniadanie
9.00-9.30 Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego
9.30- 10.00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna
10.00-11.15 Aktywność ruchowa w ogrodzie
11.15-11.30 Czynności higieniczno- porządkowe
11.30-12.00 Obiad
12.00-13.00 Bajko terapia/ Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające treści
13.00-13.45 Spacer, obserwacje przyrodnicze
13.45-14.00 Czynności higieniczno- porządkowe
14.00-14.15 Podwieczorek
14.15-15.15 Zabawy dydaktyczne. Praca indywidualna z dziećmi. Pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym.
15.15-15.30 Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.

Skip to content