ZDROWY PRZEDSZKOLAK

Drodzy Rodzice W związku z licznymi zachorowaniami wśród personelu, informujemy o możliwości łączenia grup. W trosce o zdrowie zarówno dzieci jak i pracowników przypominamy kilka zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu. Rodzicu Z uwagi na okres sprzyjający infekcjom, przypominamy i prosimy rodziców o przestrzeganie zasad przyprowadzania do przedszkola dzieci wyłącznie zdrowych. Obecność chorych dzieci w przedszkolu […]

DYŻUR LETNI

UWAGA ZAPISY NA DYŻUR LETNI Dyżur letni 2022 – INFORMACJA A K T U A L I Z A C JA Informujemy, że w roku 2022 przedszkole pełni dyżur wakacyjny w dniach 1 lipca oraz  od 22 lipca 2022 r. do 26 sierpnia 2022 r. ( przez 5 tygodni ).        W dniach od 4.07.22r. […]

INFORMATOR O PRZEDSZKOLU

PODSTAWOWE ZASADY PRACY  PRZEDSZKOLA: zapewnienie opieki, wychowania i kształcenia, poznanie i zaspokajanie potrzeb dziecka, tworzenie warunków do poznawczej  i twórczej aktywności, wspieranie  działań wychowawczych rodziny, umożliwienie osiągnięcia  gotowości szkolnej, promowanie zdrowia, zachowań przyjaznych przyrodzie, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współdziałanie z rodzicami i środowiskiem lokalnym. PRACOWNICY PEDAGOGICZNI dyrektor od 1.09. 2007 r.   – mgr Jolanta Słomińska Nauczyciele : 100 […]